Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Nyilatkozat szerzői jogokról

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a talentometer.hu nézői képfeltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmakat a Zászlóshajó Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 36/C Cégjegyzékszám: cg. 01-09-697406; Adószám: 12664423-2-43 a továbbiakban: „A38”) szabadon felhasználhassa, azokat az A38 a televíziós műsorszolgáltatása, avagy internetes és nyomtatott tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a jelen feltöltés keretében az A38 rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, avagy amennyiben a feltöltött tartalom egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – annak vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak az A38 javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével az A38 jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak az alább meghatározott módon való felhasználására.

Az A38 fenn tartja a jogot, hogy a saját szerkesztői elvei mentén döntsön a látogatók által feltöltött tartalmak nyilvánossá tételéről!

A Felhasználó a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja az A38 rendelkezésére. A Felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged A38-nak, melynek keretében A38 jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29.§-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű képen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tartalmak jogellenes rendelkezésre bocsátásával a szerzői, szerzői vagyoni felhasználásijogok, vagy egyéb személyhez fűződő jogok jogosultjainak, valamint közvetve az A38-nak okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

Nyilatkozat személyhez fűződő jogokról

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a talentometer.hu nézői képfeltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmakat a Zászlóshajó Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 36/C Cégjegyzékszám: cg. 01-09-697406; Adószám: 12664423-2-43 a továbbiakban: „A38”) tartalomszolgáltatásasorán szabadon felhasználhassa, azokat az A38 a televíziós műsorszolgáltatása, avagy internetes és nyomtatott tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy csak olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat bocsát az A38 rendelkezésére, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

Külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom készítésével, vagy megszerzésével bűncselekményt, szabálysértést nem valósított meg, mások személyhez fűződő, vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit nem sértette és nem is veszélyeztette; a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a felvétel készítéséhez, de a róluk készült felvételek nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.

Felhasználó szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, avagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jogellenesen készített tartalmak rendelkezésre bocsátásával az A38-nak, avagy más harmadik személyeknek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

 

 


YouTube
Legtöbb szavazattal rendelkezők
Programjaink

Döntős képek kiállítása @ A38 Kiállítótér
2014. június 6-9.


Kiállítás ünnepélyes megnyitója és díjátadó
2014. június 8.